anbefaling

Sikre hængekøjer i daginstitutioner

Sikkerhed og funktion går hånd i hånd i vores produkter.

Legepladshængekøjen ophænges lavt, det giver øget sikkerhed med ca 3,5 mellemrum

Monteringen 1,3 meter over jorden gør, at børnene ikke kan gynge højt med den deraf følgende faldhøjde til græsset/jorden/sandkassen.

Ved korrekt justering vil bunden være ca 15-20 cm over jorden, når der sidder 3 unger i hængekøjen.

Undgå slag i hovedhøjde

Dugene syr vi med krumme endestykker, som pliceres efter et bestemt mønster, der giver flad bund og høje sider.

Textilet er en 450g/m2  RASCHEL, vævet super polyester fra ELLERBÆK A/S  i Herning

Legepladshængekøjerne er farvede efter EU normer/ krav til giftfri farver. Dugene i vores legepladshængekøjer er den stærkeste og mest idelle til hængekøjer i institutioner.

6 mm spiralfletted poliamid liner i enderne er så korte og tætte, at der ikke opstår klemmefælder. Snorenes tæthed gør at vi kan sprede køjen med en ganske let rundstok på 450 g.

Vi undgår på denne måde at have tunge endestykker, der muligvis overholder en norm, men er rigtig tunge, hvis de rammer et barn et barn i hovedhøjde.

Legepladshængekøjen er forsynet med 8 mm justerbare sideliner. Ved at efterjustere disse opnår vi, at børnene kommer let ind, men har svært ved at falde ud.

Dette giver børnene en tryg fornemmelse, samtidig med at de føler en frihed ved at gynge så højt de kan.

Kærlighed til hængekøjen

Børn fra institutioner i hele landet elsker vores legepladshængekøjer. Kast et blik på vores billeder. Det bliver man glad i låget af!